Oculus Reparo

Oculus Reparo
Tipas: Kerai
Šviesa: Nėra
Efektas: Sutaiso akinius

Aprašymas

Oculus Reparo burtažodis sutaiso lūžusius akinius. Jis yra viena iš taisymo kerų atmainų.

Ponas Vizlis paėmė iš Hario akinius, palietė juos burtų lazdele ir grąžino kaip naujus.


Žodžio kilmė

Žodis reparo yra lotynų kalbos veiksmažodžio reparare, reiškiančio „atnaujinti“ arba „atstatyti“, pirmo asmens vienaskaitos forma. Žodis oculus yra žodžio, reiškiančio „akis“, vienaskaitos vardininko forma. Tad pažodžiui verčiant, burtažodis Oculus Reparo reiškia „Aš atstatau akį“.